Privacy policy


-- NL -- (version Fr ci-dessous)
Fonce gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor de gegevens verstrekt zijn door jou. Gegevens kunnen worden opgeslagen in één of meerdere databanken maar de persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder dat we hiervoor de toestemming kregen. Wanneer je iets bij Fonce bestelt, wil je niet dat anderen meekijken. En je wil zeker niet dat er iemand met jouw persoonsgegevens vandoor gaat. Daarom doen we er alles aan, opdat jouw privé-gegevens ook echt privé blijven.

Wil dat zeggen, dat we helemaal niets van je willen weten? Nee, dat niet. Wat zijn de gegevens die we graag hebben van jou:
Voor- en achternaam zodat we je correct kunnen aanspreken
Adres en woonplaats om eventuele bestelling tot bij jou te krijgen
Telefoonnummer: we willen je graag snel bereiken als we nog vragen hebben
E-mailadres: hier sturen we alle info naartoe die hoort bij je bestelling en nu en dan hopen we een interessante nieuwsbrief te sturen

Uiteraard kan je altijd je persoonsgegevens inkijken. En als je wil dat Fonce je gegevens verwijdert uit het systeem of wijzigt dan kan dat. Stuur ons een mailtje via info@fonce.net en we maken er werk van. De website maakt gebruik van cookies, dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je computer. Dankzij cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je terug op de Fonce site komt. Het staat je altijd vrij om cookies uit te schakelen.

-- FR --
Fonce prend beaucoup de soin de vos coordonnées personnelles. Les données personnelles seront traitées de manière confidentielle et utilisées seulement pour les fins pour lesquelles les données ont été divulguées par vous-même. Les données peuvent être stockées dans une ou plusieurs bases de données, mais les données personnelles ne seront pas transmises à des tiers sans que nous ayons obtenu la permission. Lorsque vous commandez quelque chose chez Fonce, vous ne voulez pas que les autres regardent. Et vous ne voulez certainement pas que quelqu’un vole votre information personnelle. C’est pourquoi nous faisons tout pour que vos données privées restent vraiment privées. Cela veut dire que nous ne voulons rien savoir sur vous? Non, pas du tout. Quelles sont les données que nous aimerions avoir:
Nom et prénom afin que nous puissions vous adresser correctement
Adresse, pour livrer les éventuels produits chez vous
Téléphone: nous aimerions vous contacter dès que nous avons des questions
Adresse email: on utilise votre adresse email pour vous envoyer toutes les informations concernant votre commande et nous espérons pouvoir vous envoyer une newsletter intéressante.

Bien sûr, vous pouvez toujours vérifier vos données personnelles. Et si vous voulez, Fonce peut supprimer vos données du système ou vous pouvez les changer. Envoyez-nous un e-mail via info@fonce.net et nous ferons le nécessaire. Le site utilise des cookies, qui sont des petits fichiers textes (temporaires) de votre ordinateur. Grace aux cookies, vous ne devez pas insérer les mêmes informations à chaque fois quand vous revenez sur le site. Vous pouvez toujours désactiver les cookies.