Algemene Voorwaarden / Conditions Générales


-- NL -- (version FR ci-dessous)
De algemene voorwaarden, een noodzakelijke verplichting waar we graag duidelijk over zijn. Alles kan altijd beter dus als je iets tegenkomt dat verbeterd kan worden, horen we het graag.
Hieronder volgen alvast de contactgegevens om ons te bereiken.

Bellen: 0476 9153 56 / 0472 72 84 10
Mailen: info@fonce.net
Fonce is een handelsmerk van de bvba Upsite
Adres en maatschappelijke zetel: Wittehoevelaan 24, 3000 Leuven
BTW-nummer: BE0807828272
Bankrekeningnummer: 001 56966 7033 (IBAN: BE79 0015 6966 7033 BIC: GEBA BE BB
RPR locatie: Leuven

We doen ons best deze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te maken. Er staat namelijk in wat wij voor jou doen en wat wij van jou verwachten. Als je iets bij ons koopt of hebt gekocht, natuurlijk. Anders is het niet zo toepasselijk.
Soms bieden wij aparte voorwaarden aan bij een product of dienst. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden. Als de verschillende voorwaarden elkaar tegenspreken, kies jij de meest gunstige. We vertellen je altijd eerlijk wat, wanneer en hoe je iets kunt kopen, wat het kost en of je het kunt ruilen.

DE OVEREENKOMST.
Als je online zaken doet met Fonce, dan is dat in een veilige wegomgeving. Als je een bestelling bij Fonce doet, krijg je daarvan een bevestiging per e-mail. We voegen alle informatie en gegevens die je nodig hebt bij je bestelling, maar het meeste vind je ook op onze site. Heb je het product één keer uitgetest en ben je er niet blij mee? Dan mag je het binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. We sturen je een nieuw product of je ontvangt je betaling binnen 10 dagen terug.
Wanneer kan je geen beroep meer doen op het recht om iets terug te sturen:

Verbruiksartikelen zoals reinigingsvloeistof waarvan de verpakking is geopend.
Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.

Er is geen verschil tussen de prijzen ter plaatse op de fysieke locatie en de prijzen op onze website. Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw en alle wettelijke bijdragen. De verzendingskosten zijn in sommige gevallen gratis. Indien dit niet zo is wordt dit steeds duidelijk getoond.

CONFORMITEIT EN GARANTIE.
Je hebt recht op een goed product, zo eenvoudig is dat. Is er toch iets mee aan de hand, dan lossen we het voor je op. Hierbij volgen we altijd de wet.

LEVERING EN UITVOERING.
Als de bezorging van het product langer duurt, of als we niet alles op tijd kunnen bezorgen, hoor je dat zo snel mogelijk. Op dat moment kun je afzien van je aankoop. Als je van tevoren al had betaald, krijg je je betaling binnen 10 dagen teruggestort. Als we een besteld product niet meer kunnen leveren krijg je je geld terug, of bieden we je een goed alternatief aan. Zo’n vervangend artikel mag je altijd ruilen. Als een product beschadigd is of verloren geraakt voordat het bij jou of een door jou aangewezen ontvanger aankomt, is dat onze verantwoordelijkheid.

BETALING.
Als wij je vragen een bedrag vooruit te betalen, maken we direct na ontvangst je bestelling in orde.

KLACHTENREGELING.
Als je een klacht hebt, laat het ons dan snel weten. Omschrijf je probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we je goed helpen. Uiterlijk binnen 2 dagen krijg je antwoord van ons. We helpen je direct, of je hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.


-- FR --
On aimerait être clair sur les conditions générales. Tout peut être amélioré donc si vous remarquez quelque chose qui peut être amélioré, nous aimerions l’entendre.
Voici nos données de contact:
Numéro de gsm: 0476 91 53 56 / 0472 72 84 10
Envoyer un email: info@fonce.net
Fonce est une marque déposée de la S.P.R.L. Upsite
Adresse et siège social : Wittehoevelaan 24, 3000 Leuven
Numéro de TVA: BE0807828272
Compte bancaire: 001 56966 7033 (IBAN: BE79 0015 6966 7033 BIC: GEBA BE BB)
RPM: Louvain

Nous faisons de notre mieux pour faire en sorte que les conditions soient aussi claires que possible, car dans celles-ci, il est marqué ce que nous faisons pour vous et ce que nous attendons de vous, si vous achetez ou avez acheté quelque chose bien sûr.
Parfois, nous offrons des conditions spéciales pour un produit ou un service. Dans ce cas les conditions générales restent applicables. Si les diverses conditions se contredisent, vous choisissez le plus bénéfique. Nous vous disons toujours honnêtement quoi, quand et comment acheter, combien cela coûte et si vous pouvez l’échanger.

L’ Accord.
Si vous faites des affaires en ligne avec Fonce, ce sera toujours dans un environnement Web sécurisé. Quand vous passez une commande sur Fonce, vous obtenez une confirmation par email. Nous ajoutons toutes les informations et les données dont vous avez besoin quand vous passez votre commande, mais la plupart se retrouve toujours sur notre site Web. Avez-vous testé le produit une fois et vous n’êtes pas content de votre achat? Alors vous pouvez le retourner dans les 14 jours qui suivent la réception. Nous vous enverrons un nouveau produit ou vous recevez votre paiement dans les 10 jours qui suivent. Vous ne pouvez plus compter sur le droit d’envoyer quelque chose en retour dans les cas suivants:
Consommables tels que des produits de nettoyage dont l’emballage a été ouvert.
Les articles qui sont endommagés ou incomplets.
Il n’y a aucune différence entre le prix sur place et les prix sur notre site web.

Tous les prix sont TTC et toutes les contributions statutaires.
Les frais de port sont dans certains cas gratuits. Si ce n’est pas le cas, cela sera clairement montré.

CONFORMITÉ ET LA GARANTIE.
Vous avez droit à un bon produit, c’est aussi simple que cela. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas, nous allons faire un maximum pour résoudre le problème. Pour cela on suit toujours la loi.